Baracs Oktatásáért Alapítvány

Célja:

1. Baracs helyi általános iskolájába járó iskolás qyermekek támogatása az alábbi területeken:

  • kulturális és sporttevékenység, erdei tábor
  • környezeti kultúra, környezetvédelem
  • rendészet, közbiztonsági feladatok
  • betegségmegelőzés, gyógyítással kapcsolatos programok
  • gyermek-és ifjúságvédelem, szociális gondoskodás
  • hátrányos helyzetűek, nehéz helyzetben lévők támogatása

2. A helyi általános iskola fejlesztése:

  • eszközök, bútorok vásárlása
  • költségvetésben nem biztosított oktatási, nevelési, környezeti feltételek javítása

3. A helyi általános iskolában oktató pedagógusok, dolgozók továbbképzése, szabadidős programok szervezése

Alapítók: Karsai Béla és Várai Róbert

A kuratórium tagjai:

Zsebeháziné Pinke Adél – elnök
Szárszó Lajos – elnökhelyettes
Gerics Viktória – tag
Kenyérré Lendvay Katalin – tag
Dr. Hegedűs Ágnes – tag

Várjuk személyek, vállalkozók, szervezetek, társaságok, vállalatok anyagi támogatását! Ez ügyben is segítséget kérhetnek a kuratórium tagjaitól.

Számlaszámunk:

Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet baracsi kirendeltsége

70600061 – 11125358

Külön hirdetményben közzétesszük, hogy mikortól tudjuk elkezdeni a kérelmek fogadását.

Köszönjük segítségüket, várjuk támogatásukat!
Zsebeháziné Pinke Adél