Digitális témahét 2017 04.03.-04.07.

Digitális témahét 2017 04.03.-04.07.
Digitális témahét 2017 04.03.-04.07.

Iskolánk idén kapcsolódott a Digitális Témahét programhoz (http://digitalistemahet.hu/), amely  fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben.  A program fontos törekvése, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatika órán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. A részt vevő pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthetik képességeiket technológiával támogatott tanulás során. Ebben az évben a nyolcadik osztály vett részt a programban Vargáné Csütörtök Mária tanárnő vezetésével, német órák keretében,valamint a hatodik osztályosok Pukli Zsuzsanna tanárnő irányításával történelem órákon.

Idén 2. osztályosaink az osztályfőnök Balogné Kakuk Adrienn vezetésével, Úr Emese tanítónő és Szondiné Szemző Magdolna tanítónő részvételével valósították meg az egyhetes programjukat.

A témahéten Berg Judit: Rumini című könyvét kezdték el megismerni, feldolgozni a digitális eszközeink segítségével.

A már megszerzett ismereteiket bővíthették az IKT eszközök használatával, illetve a makettkészítés során manuális készségeiket fejleszthették játékos formában a kicsik. Nagyon jó hangulatban telt el ez a hét, egy kicsit kilépve a megszokott tanórai keretek közül, valami újat, érdekeset tapasztalhattak meg, illetve megismerkedtek egy kortárs magyar szerző gyermekirodalmi művével, amely igen jó motivációnak bizonyult az olvasási kedv növelésében.

További képek