Igazgatói határozat az újranyitásról

IGAZGATÓI HATÁROZAT

Az Oktatási Hivatal (OH) az Operatív Törzs (OT) adatai és javaslata alapján 2021. április 19-én megnyitja az általános iskolákat oktatásra. Az iskola felkészült a tanulók fogadására, hiszen Intézkedési protokollunk tartalmazza a pandémiás helyzet különböző fokozatai esetén megvalósítandó konkrét feladatokat.
A jelenlegi vírushelyzet azt mutatja, hogy sajnos a Covid-19 nem válogat, már nemcsak az időseket, hanem a középkorosztályt és már 10-18 éves tanulókat is megtámadja.
Ezért tanulóink védelmének érdekében az újbóli közösségbe járás miatt, csökkentve a kontaktusok számát a következő óvintézkedést hoztuk:

 1. A szülő (gondviselő) nyilatkozik a mellékelt „Szülői nyilatkozat” szerint! A kézzel kitöltött és aláírt nyilatkozatot a KRÉTA e-Ügyintézőn keresztül az osztályfőnökének elküldi.
 2. Megváltozik a csengetési rend és közlekedés!
  A felső tagozat továbbra is 7,55-kor kezd!
  Az alsó tagozat tíz perccel később, 8,05-kor kezd!
  Ennek megfelelően az alsó tagozat csengetési rendje:
  1. 08,05-08,50
  2. 09,00-09,45
  3. 09,55- 10,40
  4. 10,50-11,35
  5. 11,45-12,30
  6. 12,40-13,25
  A csengő nem fog szólni, a tanórák és a szünetek idejét a pedagógus nézi, jelzi!
  Megváltozik a közlekedési útvonal is, ugyanis megszűnik az alsó és felső tagozat közötti folyosóátjárás. Le lesz zárva! így az alsó és felső évfolyam el lesz különítve. Szakórákra a felsős osztályok a kijelölt útvonalon az udvaron keresztül közlekednek!
 3. A szájmaszk használata az eddigi rendelkezéseknek megfelelően továbbra is kötelező az egész iskola területére vonatkozóan mind a tanulók és pedagógusok, technikai személyzet, iskolatitkár és pedagógiai asszisztens számára.
  A határozat vonatkozik, a reggeli és délutáni gyerekfelügyeltre, tanításra, és az óraközi szünetekre, és AMI-s órákra!
  Az óraközi szünetekben az alsó évfolyam továbbra is a kijelölt helyén tartózkodik, engedménye, hogy ekkor a szájmaszk használata nem kötelező.
  A felső évfolyam, szintén a kijelölt helyén tartózkodik, de a szájmaszk használata kötelező. Kivétel azoknak a tanulóknak, akik orvosi igazolást hoznak arról, hogy valamilyen légúti megbetegedésben szenvednek.
 4. Az étkeztetés továbbra is a megszokott módon folyik, de az ebédeltetés szigorú szabályok mentén történik.
 5. Tanszoba és napközi nincs!
  Ennek megfelelően az iskolabusz 14,00 órakor indul Kisapostagra.
  Aki viszont nem tudja a délutáni gyermekfelügyeletet megoldani, azok indokolt esetben kérhetik a mellékelt kérvény alapján a gyermekfelügyeletet. A kérvény leadása a KRÉTA e-Ügyintézőn keresztül történik, az osztályfőnököknek címezve!
  Tehát minden tanulónak, aki befejezte szorgalmi tanulását és nem vesz részt AMI-s foglalkozáson, vagy nincs gyermekfelügyeleten, az iskola épületét, udvarát el kell hagynia!
 6. Reggeli ügyelet 07,00 – 07,30 között továbbra is van!
 7. Pedagógussal a kapcsolattartás szigorúan a gyermek tanulmányi előre menetelét figyelve, csak online formában történhet! Ez vonatkozik a fogadóórákra is!
 8. Szakkörök továbbra sem lesznek! Az AMI-s órák megtartását a szaktanárok fogják beütemezni. A szájmaszk használata szintén kötelező!
 9. A kézfertőtlenítés továbbra is kötelező minden egyes helységbe lépéskor, WC használata után és egyes tárgyak megfogásakor!
  Továbbá kerüljük a személyes kontaktusokat, tartsuk be beszélgetéskor is a 1,5 m-es távolságot!
 10. Az iskola a tanítás után bezár, és elkezdi a szigorú előírásoknak megfelelő fertőtlenítést!
 11. Az egyéb ügyek intézése iskolatitkáron keresztül telefonos értekezés vagy KRÉTA e-Ügyintézőn keresztül történhet, hogy csökkentsük a személyes kontaktusok számát.
 12. Ha a szülő úgy látja, hogy járványhelyzet miatt mégis kockázatosnak érzi gyermeke iskolába járását és ezért nem engedi iskolába, akkor élhet ezzel a jogával, mert döntésével nemcsak az adott gyerek egészsége védhető, hanem a vele közös háztartásban élő, veszélyeztetett családtag (pl. idős rokon, nagyszülő, tartósan beteg szülő vagy testvér). Ehhez kérvényt kell írnia az igazgató felé, aki az indoklás szerint hozza meg határozatát! Ebben az esteben az iskolás gyerek távolmaradáshoz a vírushelyzetben is ugyanúgy orvosi igazolás kell, mint máskor – az egyetlen kivétel ez alól az, ha a gyerek karanténba kerül, mert akkor a hiányzást automatikusan igazoltnak tekintjük erre az időszakra. Fontos, hogy a tanuló nem digitális oktatásban van! A tanulásról, a gyerekfelügyeletről és étkeztetéséről a szülő gondoskodik! A szülő (gondviselő) egyeztet a gyermek szaktanáraival, mely szerint hogyan és miként vesz rész a tanulási folyamatban. A TZ-kat az iskolában kötelezően kell megírnia! Az érdemjegyek megadásának többi módja a szaktanár kompetenciája.
  A hiányzások elvi korlátja az, hogy a jogszabály szerint az a tanuló, aki 250 óránál többet mulaszt, vagy az adott tantárgyból eléri az éves óraszámnak megfelelő 20%-os hiányzást (ezt a KRÉTA e-Napló figyeli) osztályozó vizsgára kötelezhető! Erről előzetesen a nevelőtestület dönt.

Érvénybelépés dátuma:
Baracs, 2021. április 19.

A határozat visszavonásig érvényes!

Gasparovszky Tibor – intézményvezető

Letölthető dokumentumok: